Dostęp do ksiąg wieczystych bez wychodzenia z domu

Posted by:HouseRing Posted on:22 grudnia 2016 Comments:0

ksiegi_wieczyste_online-picjumbo-comCzy księgę wieczystą zweryfikować można tylko w sądzie? Nie! Sprawdzić można ją też bez wychodzenia z domu.

Sprawdzenie księgi wieczystej powinno być integralnym elementem wszystkich transakcji, które dotyczą nieruchomości. Głównie dlatego, że to właśnie księgi ukazują prawny stan mieszkania, domu lub działki, którą chcielibyśmy np. kupić.

Co zawierają księgi wieczyste?

Informacje o nieruchomości są w księdze wieczystej ujęte w czterech działach, charakteryzujących jej stan prawny. Pierwszy dział z jednej strony opisuje daną nieruchomość – m.in. jej powierzchnię, położenie i adres, a z drugiej – wskazuje prawa związane z nieruchomością. Nie musi to być własność, może to być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste. Tam też znajdziemy informacje np. o służebności. W drugim dziale dowiemy się wszystkiego o osobach, które nieruchomością dysponują – jakie mają do niej prawa oraz w jaki sposób je otrzymali. Informacje o tym, czy dana nieruchomość podlega ograniczonym prawom rzeczowym, ograniczeniom w rozporządzaniu lub jest obarczona jakimiś roszczeniami, znajdują się w dziale trzecim księgi. Z kolei nałożenie na lokal hipoteki powinno być uwzględnione w czwartym dziale.

Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić treść jej księgi wieczystej. Wynika to przede wszystkim z zasady powszechnej jawności ksiąg i tego, że każdy zainteresowany ma do nich dostęp. Gdy więc kupimy mieszkanie, ale zgłoszą się do nas osoby mające wobec niego (uzasadnione wpisami do księgi) roszczenia – nie wystarczy stwierdzenie o braku wiedzy na temat tej sytuacji.

Księgi wieczyste w wersji elektronicznej

Cyfryzacja ksiąg wieczystych rozpoczęła się w 2003 roku, od tego momentu nowe księgi są już zwykle zakładane i prowadzone w wersji elektronicznej. Pozostałe były sukcesywnie przenoszone do cyfrowych zasobów. W 2010 roku natomiast – na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości – wszystkie księgi udostępniono w wersji online – a było ich ponad 18 mln. Warunkiem skorzystania z serwisu prowadzonego przez Ministerstwo jest wiedza o numerze księgi wieczystej nieruchomości, która nas interesuje.

Co zrobić, kiedy nie poznaliśmy jeszcze numeru księgi wieczystej nieruchomości, która nas interesuje? Wyszukać ją po adresie lub numerze działki, co umożliwia serwis Ksiegi-wieczyste-online.pl. Poszukiwania ułatwia nowoczesny interfejs oraz dostęp do dodatkowych funkcji – pobierania treści ksiąg do formatu PDF czy usługi dostarczenia oryginałów odpisów ksiąg wieczystych, które wydają odpowiednie sądy wieczystoksięgowe. Jako że dane w serwisie pochodzą z Podsystemu Dostępu do Centralne Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, otrzymujemy wiarygodne informacje bez wychodzenia z domu!

Foto: Picjumbo.com

Kategoria:

Leave a Comment