Kluczowy proces biologicznego oczyszczania ścieków

Zdecydowaną większość tego, co dzieje się w biologicznej oczyszczalni ścieków, można opisać jako mniej lub bardziej skomplikowany proces utleniania związków organicznych. Niezależnie od wielkości oczyszczalni, to właśnie dzięki procesom tlenowym możliwe jest usunięcie prawie wszystkich zanieczyszczeń.

Najważniejszy etap: napowietrzanie

Na wejściu do zbiornika oczyszczalni ekologicznej dochodzi do napowietrzenia masy ściekowej. To ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dochodzi do mechanicznego rozbicia dużych zanieczyszczeń mechanicznych, a po drugie może dojść do bardzo dynamicznego wzrostu liczebności bakterii. W przydomowych oczyszczalniach w zasadzie nie występują organizmy beztlenowe – zajmują one minimalną niszę ekologiczną przy samym dnie zbiornika i nie mają większego znaczenia.

Utlenianie to życie

Procesy utleniania w istocie służą do pozyskania energii przez wszystkie organizmy kolonizujące oczyszczalnię. Może to być proces jednoetapowy (na resztce glukozy) albo bardziej złożony, jeśli trzeba rozłożyć skomplikowane cząstki chemiczne. Utlenianie jest jednak zawsze po prostu spalaniem: rozkładem związków organicznych do energii, dwutlenku węgla oraz wody. Ten proces przeprowadzają wszystkie tlenowe organizmy żywe, choć żerują na różnych substancjach. Ścieki są więc po prostu substratem pokarmowym i jeśli tylko kolonia bakteryjna będzie wystarczająco duża, to aż 97% biomasy zostanie rozłożonej.

A co z pozostałymi procesami?

Doradcy serwisu https://oczyszczalnie24.eu/9-oczyszczalnie-ekologiczne podkreślają wagę samego utleniania, natomiast należy dodać, że konstrukcja samej oczyszczalni jest pomyślana tak, żeby te procesy mogły być przeprowadzane maksymalnie efektywnie. Budowa wewnętrzna zbiornika sprzyja więc rozwojowi różnych grup mikroorganizmów, które na różnym etapie i z różną skutecznością rozkładają wszystkie dostarczone im substancje. Gdyby więc szczegółowo opisać funkcjonowanie ekosystemu, który rozwija się w oczyszczalni ekologicznej, to powstałby bardzo trudny schemat. W każdym przypadku jednak kluczowym procesem pozostałoby w dalszym ciągu utlenianie. Wszystkie udoskonalenia wprowadzane są tylko po to, żeby bakterie mogły utlenić jeszcze więcej biomasy w krótszym czasie, pozostawiając mniej zanieczyszczeń resztkowych.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *