Bardzo powszechne jest przekonanie, że najlepiej jest rozpocząć budowę domu wiosną. Alternatywnym rozwiązaniem jest natomiast budowa jesienią, gd...