Tag: procedura windykacyjna

Windykacja należności

Autor wpisu:Daria Opublikowano:28 lipca 2017 Komentarze:0

Sprawowanie kontroli nad zasobami mieszkalnymi jest naprawdę trudnym zadaniem. Troska o spełnianie potrzeb mieszkańców nie polega bowiem wyłącznie na koszeniu trawnika. Ponieważ wspólnota mieszkaniowa podlega wzajemnej odpowiedzialności, należy odciążyć ją od kosztów, jakie należy ponieść w przypadku zalegania z płatnościami danego mieszkańca. Do tego celu stworzono proces windykacji należności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Czynsz jest odgórną opłatą narzuconą każdemu mieszkańcowi. W jego zakres wliczane są wszelkie koszty użytkowania…