Jak właściwie zabezpieczyć teren budowy?

Posted by:HouseRing Posted on:9 lutego 2019 Comments:0

Rozpoczynając budowę wymarzonego domu, musimy w odpowiedni sposób zabezpieczyć cały plac budowy. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale trzeba też mieć na uwadze, że właściwie zabezpieczony teren – to też znaczne ułatwienia dla całej ekipy, która zajmuje się budową. Jak więc powinien być zabezpieczony plac budowy? 

Zasady oraz przepisy mówiące o zabezpieczeniu placu budowy 

Na temat bezpieczeństwa na placu budowy, organizacji pracy oraz to w jaki sposób należy go zabezpieczyć, mówią akty prawne, które narzucają ściśle określone zasady. Przestrzeganie ich jest oczywiście obowiązkiem. Są to między innymi:

  • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
  • Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
  • Na temat warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i jak powinny być usytuowane, mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Należy też wspomnieć, że właściwe zabezpieczeniu terenu budowy, to też oznakowanie go. Jeżeli nie ma możliwości odgrodzenia placu ogrodzeniem, trzeba umieścić tablice ostrzegawcze. 

Jakie warunki ma spełniać ogrodzenie placu budowy?

Ogrodzenie placu budowy  https://glinmet.pl/ to bardzo ważna kwestia i należy na to zwrócić szczególną uwagę. Nie tylko zabezpiecza plac budowy przed niepożądanymi gośćmi, ale też przed zwierzętami, które mogłyby sobie zrobić krzywdę, ale też narobić szkód na terenie. Ogrodzenie zabezpiecza też przed przedostawaniem się pyłu i innych zanieczyszczeń z budowy na okolicę. Oczywiście, właściwie ogrodzony teren, odstrasza też złodziei, którzy chcieliby przywłaszczyć sobie materiały tam składowane. Ogrodzenie placu budowy musi być postawione tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla robotników oraz przechodniów. Należy dodać, że materiały budowlane nie mogą być składowane bezpośrednio przy jego krawędzi. Najbardziej popularnym materiałem na ogrodzenia tymczasowe pełne jest blacha trapezowa, którą umieszcza się na umieszczonych w ziemi „słupkach”. 


Kategoria:

Leave a Comment