Produkcja szkła – na czym polega ten proces i jakie są jego etapy?

Posted by:HouseRing Posted on:24 lutego 2020 Comments:0

Szkło jest cennym materiałem budowlanym i dekoracyjnym, znanym od tysięcy lat. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. optyce, elektronice, motoryzacji, budownictwie, dekoratorstwie. Jego najważniejszą cechą jest zdolność do przepuszczania promieni światła słonecznego.

To materiał, który powstaje z mieszaniny naturalnych składników z środkami klarującymi. Aby produkcja szkła była bardziej ekologiczna i w mniejszym stopniu wykorzystywała naturalne złoża, ważna jest prawidłowa segregacja odpadów gospodarczych. To dzięki temu powstaje stłuczka szklana, która obniża koszt wytworzenia szkła i sprawia, że proces ten jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Z czego tworzy się szkło?

Aby powstało szkło, potrzebne są piasek kwarcowy, woda, wapień, soda oraz środki klarujące, barwiące i mącące. Najważniejszym składnikiem masy jest piasek szklarski, który stanowi ok. ¾ całego składu. Coraz częściej w produkcji wykorzystuje się także stłuczkę szklaną powstającą w wyniku recyklingu. Dzięki temu możliwe jest znaczące ograniczenie zużycia naturalnych surowców. Tona stłuczki szklanej pozwala zmniejszyć o 1 tonę ilość piasku kwarcowego. Wykorzystanie materiału z recyklingu obniża także o ok. 30% zużycie energii potrzebnej do wyrobu szkła. Produkt powstały z przetopienia stłuczki szklanej w niczym nie różni się od tego, który został wytworzony całkowicie ze świeżych surowców. To pełnowartościowe szkło o takich samych właściwościach. W Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi wciąż jeszcze mało odpadów szklanych trafia do recyklingu. Ważnym etapem tego procesu jest prawidłowa segregacja śmieci w gospodarstwach domowych. Do kubłów ze szkłem powinny trafiać tylko materiały sodowo-wapniowo-krzemowe, a więc głównie butelki i słoiki. Nie należy wrzucać tam m.in luster, żarówek, ceramiki czy szkła kryształowego.

Więcej na temat wykorzystania naturalnych surowców w produkcji szkła możesz przeczytać na stronie: https://pl.saint-gobain-building-glass.com/pl/w-jaki-sposob-produkowane-jest-szklo-czyli-o-procesie-jego-produkcji.

Etapy powstawania szkła

Szkło produkowane jest w hutach. Ważny etap jego produkcji to wytapianie surowców, w wyniku czego powstaje masa szklarska, którą obrabia się w odpowiedni sposób. Do tego procesu potrzebna jest wysoka temperatura – piece hutnicze rozgrzewają się do ponad 1000℃. Najwyższej temperatury wymaga tworzenie szkła krzemianowego, stanowiącego połączenie piasku, węglanu wapnia i węglanu sodu. Z kolei najwięcej szkodliwych zanieczyszczeń powstaje przy produkcji szkła kryształowego.

Kolejne etapy powstawania szkła to:

  • prasowanie masy szklarskiej,
  • Ciągnięcie masy,
  • walcowanie,
  • wtłaczanie w formy.

Ostatnim etapem jest stygnięcie szklanych przedmiotów. Proces ten przyspiesza sprężarka. Ponieważ skład masy szklarskiej ulega zmianom podczas wytapiania, konieczne są wytopy doświadczalne, pomagające ustalić odpowiednią zawartość mieszaniny. Stabilniejsza pod tym względem jest masa szklarska, do której wyrobu użyto stłuczki szklanej.

Kategoria:

Leave a Comment